ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
มท.1 ภูมิใจนำเสนอ "ตู้น้ำหยอดเหรียญ" ของการประปานครหลวง

วันที่ 19 ก.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.30 น. ณ กระทรวงมหาดไทย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เปิดโอกาสให้รายการ "สร้างอนาคตประเทศไทย” สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง มท.1 ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นแนวคิดของ นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ เลขาฯ มท.1 ที่มอบให้ การประปานครหลวง (กปน.) เมื่อครั้งไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และราคาประหยัด เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอีกทางหนึ่งด้วย มท.1 ยังชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า กปน. ผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกให้บริการถึงหน้าบ้านผู้ใช้น้ำอยู่แล้ว แต่ประชาชนอาจมีปัญหาเรื่องระบบท่อประปาภายในบ้านที่เก่าทำให้ไม่มั่นใจในคุณภาพน้ำในบ้านเรือนของตน โครงการนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจและห่วงใยของทั้งรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ การประปานครหลวง ที่จะให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่ง กปน. จะเป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดโดยไม่หวังผลกำไร
          หลังจากนั้นทางรายการได้ขอสัมภาษณ์ นายวิทยา อินทชิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. เพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนและสถานที่จะติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ซึ่ง นายวิทยา ได้ให้ข้อมูลว่า กปน. จะติดตั้งทั้งหมด 100 ตู้ ในพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น อาคารชุด แฟลต ซึ่งประชาชนอาจไม่มั่นใจในการดูแลระบบประปา และถังพักน้ำของผู้ดูแลอาคารที่ตนอาศัยอยู่ เริ่มดำเนินการประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2555 และให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2555 นี้
          เทปสัมภาษณ์นี้จะออกอากาศในรายการ "สร้างอนาคตประเทศไทย” ทางช่อง 11 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.30-12.00 น.
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125