ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. เดินหน้าปรับแผนยุทธศาสตร์ ดึงผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

วันที่ 19 ก.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดเสวนาเรื่อง "มุมมองและทิศทางการดำเนินงานสำหรับ กปน. ในอนาคต” เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. และแนวทางการดำเนินงานในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558 โดยมีผู้บริหาร กปน. และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาทิ นายวัชร บุญชูเศรษฐ์ ประธานกรรมการกปน. (ที่ 4 จากขวา) น.ส.จุฑารสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 (ที่ 3 จากขวา) ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดีรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ กปน. (ที่ 3 จากซ้าย) รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายโชคชัย บรรลุทางธรรม อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125