ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

วันที่ 17 ก.ค. 2555

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยคณะผู้บริหารสำนักงานประปาสาขาบางเขน ออกสำรวจพื้นที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในพื้นที่ให้บริการ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และสามารถอำนวยประโยชน์ให้กับผู้ใช้น้ำได้มากที่สุด โดยคัดเลือกจุดติดตั้ง 2 แห่ง คือ หมู่บ้านธนินธร ถ.วิภาวดี 35 และหมู่บ้านนภาวัลย์ ถ.พหลโยธิน 54/2 ทั้งนี้ตั้งเป้าติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125