ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. เข้าพบ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ รองรับงานวางระบบประปา

วันที่ 17 ก.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสายงานบริการ กปน. ร่วมหารือเกี่ยวกับการออกแบบระบบประปา กับตัวแทนจากสมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
        จากสภาพปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มการขยายตัวที่สูงขึ้นในสังคมเมือง และพื้นที่ชั้นในของ กทม. ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคค่อนข้างดี และอยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของ กปน. ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีแนวคิดในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการ ในการประสานการทำงานที่สอดคล้องกับแผนงานและวัตถุประสงค์ของทั้งสองหน่วยงาน
         ทั้งนี้ นายวิสิทธิ์ ได้ย้ำให้มั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของ กปน. เพราะมีการตรวจรับรองจากหลายหน่วยงาน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องบริการหลังมาตรวัดน้ำ ทั้งเรื่องของการล้างถังพักน้ำและบริการอ่านมาตรวัดน้ำ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้บริการ นอกจากนี้ กปน. เตรียมแผนในการวางท่อแบบใหม่ด้วยเทคนิค Soft Relining โดยไม่ต้องเปิดผิวจราจรในพื้นที่ชั้นใน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำและแรงดันในเขตเมือง รองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125