ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. เสริมความรู้นักเรียนผ่านกิจกรรม “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่”

วันที่ 17 ก.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดย สำนักงานประปาสาขามีนบุรี จัดกิจกรรม "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” ให้กับนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 และ โรงเรียนบดินทรเดชา 4 (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายสื่อสารองค์กร กปน. ในการจัดกิจกรรมและเล่นเกม พร้อมแจกของรางวัลมากมาย ช่วยสร้างสีสันในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125