ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ลุยโครงการ “1 สาขา 1 โรงเรียน” นำทีมงานให้ความรู้แก่เยาวชน

วันที่ 16 ก.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาพระโขนง ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร และฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. เปิดโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน ในกิจกรรม "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดยจัดแสดงนิทรรศการชุด "คลินิกน้ำสะอาด” และชุด "ประปาควรรู้” รวมถึงการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิตน้ำประปา การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมแนะนำให้นักเรียนเข้าศึกษาหาความรู้ในเรื่องน้ำประปาเชิงวิทยาศาสตร์ใน Website คลินิกน้ำสะอาด สลับด้วยการเล่นเกมส์ พร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการของแต่ละโรงเรียน ปิดท้ายด้วยการมอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างสรรค์และแผนกิจกรรมรณรงค์ของนักเรียน ในการนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสองแห่ง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125