ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ปลื้ม รับจดหมายขอบคุณจากโรงเรียนวัดลาดพร้าว

วันที่ 16 ก.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว ได้รับจดหมายแสดงความขอบคุณจากโรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว จากการส่งทีมวิศวกรและช่างในสาขาไปซ่อมบำรุงท่อน้ำประปาของโรงเรียน กรณีท่อน้ำประปาภายในชำรุด ส่งผลให้เกิดน้ำสูญเสียไหลออกมาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านบริการของ กปน. ทุกภาคส่วนได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุพันธกิจหลัก คือ "ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ"

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125