ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น...การทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

วันที่ 13 ก.ค. 2555
 

          เนื่องด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ช่วยเผยแพร่และเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ตอบแบบสำรวจ เรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ” เพื่อนำผลการสำรวจไปใช้สำหรับปรับปรุงการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และยกระดับความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มากขึ้นต่อไป โดยท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/T39x6

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125