ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมแสดงความยินดี ผอ. SIPA คนใหม่

วันที่ 12 ก.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ นายอุลิช มากไมตรี รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว (ที่ 4 จากขวา) ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) คนใหม่ พร้อมทั้งหารือด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหันมาใช้ซอฟท์แวร์ของไทยมากยิ่งขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125