ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย เตรียมส่งไม้ต่อ เลือกคณะกรรมการชุดใหม่

วันที่ 12 ก.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) กรรมการ และสมาชิก สสปท. ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2555 ณ สำนักงานใหญ่ กปน. เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประปาของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละองค์กรต่อไป

นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (ที่ 4 จากซ้าย)
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125