ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. หารือ สนามบินสุวรรณภูมิ วางระบบประปารองรับการขยายพื้นที่

วันที่ 11 ก.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชาเทวะ สำนักงานบริหารการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทีมงานการประปานครหลวง (กปน) นำโดย นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร ผู้อำนวยการกองประปาสุวรรณภูมิ ร่วมหารือกับ นายประวิทย์ ฉายสุวรรณ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่องการจัดหาระบบน้ำประปา ตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปีงบประมาณ 2554-2560 ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีแผนงานที่จะขยายพื้นที่ให้บริการ โดยมีเป้าหมายเพิ่มการรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบัน 45 ล้านคน เป็น 60 ล้านคนต่อปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2559

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125