ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. กล้าใหม่ องค์กรโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 11 ก.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 นายวัชร บุญชูเศรษฐ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน MWA CG DAY 2012 ภายใต้แนวคิด CG in Trend ประปา...กล้าใหม่ โดยมี พล.อ. อธิชาติ เจริญยิ่ง อนุกรรมการ CG นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง  (ผวก.กปน.) ร่วมทำพิธีเปิด ทั้งนี้ ผวก.กปน. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า กปน. ใช้หลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance : CG) ในทุกระบบงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต จนทำให้ได้น้ำประปาที่สะอาดตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก การจัดงานในปีนี้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อยืนยันว่าทุกกระบวนงานของ กปน. ใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง รวมทั้งได้ชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล CG ต้นแบบระดับผู้นำและระดับบุคคลที่เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125