ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ชวนผู้สนใจออกแบบ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด ใหม่!!

วันที่ 11 ก.ค. 2555

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่ กปน.ได้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 600 ซีซี แบรนด์ "ปาป้า” มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้มีทางเลือกในการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีคุณภาพในราคาประหยัดนั้น ขณะนี้ กปน. มีนโยบายขยายกำลังการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด และได้จัดทำโครงการ "Rebranding & Redesigning น้ำดื่มบรรจุขวดของ กปน.” จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านการออกแบบ ร่วมแข่งขันออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด รวมทั้งแบบฉลากหุ้มขวดและชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศจำนวน 30,000 บาท
          นายเจริญ กล่าวเสริมว่า การออกแบบดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน โดยส่วนที่ 1 คือ การออกแบบรูปแบบขวดใหม่ 4 ขนาด ในรูปแบบเดียวกัน (350 ซีซี. 500 ซีซี 600 ซีซี. และ 1,500 ซีซี.) ซึ่งแบบดังกล่าวจะต้องสะดุดตา โดดเด่น ดึงดูดความสนใจ และสื่อถึงสินค้าระดับคุณภาพ ส่วนที่ 2 คือ การออกแบบฉลากหุ้มขวดและชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยจะต้องใช้ โทนสีสัญลักษณ์ ของ กปน. ได้แก่ น้ำเงิน เขียว ฟ้า และพื้นสีของฉลากหุ้มขวดจะต้องโปร่งใส ส่วนชื่อผลิตภัณฑ์จะต้องสื่อถึง กปน. และการรักษาสิ่งแวดล้อม มีความทันสมัยเป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มลูกค้า
          ทั้งนี้ ผู้ร่วมส่งผลงานจะต้องส่งซีดี ที่ Save File ผลงานในสกุล JPG และ AI พร้อม print ผลงานลงบนกระดาษ A4 ความหนา 80 แกรม โดยจัดส่งทาง EMS หรือจัดส่งด้วยตนเอง ที่ กองสนับสนุนธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กปน. สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 ตึก 6 ชั้น เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 ก.ค. 55 เท่านั้น และจะประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125