ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. MOU บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง ย้ำคุณภาพน้ำประปา สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

วันที่ 11 ก.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ถนนพหลโยธิน นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายเอกชาติ นาคาไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการตรวจวิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบ และตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายในการทดสอบ และตรวจวิเคราะห์น้ำประปา อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานน้ำประปาที่ผลิตโดย กปน. ซึ่งสะอาด ปลอดภัย ได้รับการตรวจสอบและร่วมยืนยันจากหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ และงานวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยการลงนามครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบความร่วมมือให้มีระบบจัดการที่ดีขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องแม่นยำ และยกระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้น้ำในการดื่มน้ำประปาแทนการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันสำหรับผู้มีรายได้น้อย และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125