ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. วางท่อประปาใหม่ย่านสุขุมวิท ยันไม่ห่วงกระทบการจราจร

วันที่ 20 มิ.ย. 2555

          นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ขณะนี้ กปน. กำลังดำเนินการก่อสร้างวางท่อประธานใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ทดแทนท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ที่ใช้ในการจ่ายน้ำให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณถนนสุขุมวิท 71 ช่วงตั้งแต่ถนนสุขุมวิท ถึง ถนนพระรามเก้า ระยะทางประมาณ 4.22 กิโลเมตร ซึ่งเส้นท่อดังกล่าวมีอายุการใช้งานมาแล้วกว่า 40 ปี โดยการก่อสร้างวางท่อประธานใหม่ที่มีขนาดท่อใหญ่ขึ้นในครั้งนี้ จะทำให้ กปน. สามารถเพิ่มปริมาณ และแรงดันน้ำแก่ผู้ใช้น้ำที่อยู่บริเวณถนนสุขุมวิท 71 และถนนพัฒนาการ ให้สูงขึ้นอีกประมาณ 1.0-1.5 เมตร (แรงดันน้ำปัจจุบันในบริเวณดังกล่าวเฉลี่ยประมาณ 8 เมตร) ซึ่งเป็นเขตที่พักอาศัยและธุรกิจการค้าที่มีจำนวนผู้ใช้น้ำประมาณ 13,000 ราย และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ แรงดันน้ำเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 เมตร ทั้งยังช่วยลดปริมาณน้ำสูญเสียจากสาเหตุที่ท่อเดิมมีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งเสี่ยงต่อการแตกรั่วได้
          นายลือชัย กล่าวเสริมว่า โครงการก่อสร้างนี้ มีระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 540 วัน กำหนดเริ่มงานวันที่ 18 มิถุนายน 2555 และจะแล้วเสร็จในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และเนื่องจากการก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในที่มีการจราจรคับคั่ง ซึ่ง กปน. คำนึงถึงความสะดวกของประชาชนตลอดเวลา จึงจะก่อสร้างเฉพาะช่วงกลางคืน ระหว่างเวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ดี กปน. ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และ กทม. อย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร รวมทั้งกวดขันในด้านความปลอดภัยและการรักษาสภาพพื้นผิวจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125