ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. คุมเข้มมาตรวัดน้ำหาย พร้อมเตือนมิจฉาชีพแอบอ้างรีดเก็บค่าติดตั้งประปาใหม่

วันที่ 19 มิ.ย. 2555

          นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา มีจำนวนมาตรวัดน้ำหายแล้วกว่า 6,600 ตัว ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยเฉพาะในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาที่อยู่รอบนอก เช่น สาขาบางบัวทอง สาขามีนบุรี และสาขาพระโขนง เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่เขตขยายบริการ ที่มีการติดตั้งประปาใหม่จำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงกระแสการแข่งขันฟุตบอลยูโร ผู้ใช้น้ำอาจละเลยความปลอดภัยในเรื่องนี้ ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสขโมยมาตรวัดน้ำได้เพิ่มมากขึ้น
          ความเสียหายที่เกิดจากการถูกขโมยมาตรวัดน้ำ คือ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีน้ำประปาใช้ ในขณะเดียวกัน กปน. ต้องเสียค่าใช้จ่ายของตัวมาตร รวมถึงค่าดำเนินการในการนำมาตรวัดน้ำตัวใหม่ไปติดตั้งให้แทน ที่ผ่านมา กปน. ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่า พร้อมกับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้รับซื้อมาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ ของ กปน.อีกทั้งได้ประสานขอความร่วมมือไปยังชุมชน สถานีตำรวจ จุดรวมแท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่รับผิดชอบ
         นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำพลาสติกในพื้นที่สุ่มเสี่ยงโดยมีเป้าหมายให้จำนวนมาตรวัดน้ำหายลดลง นอกจากนี้ยังมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กปน.เรียกเก็บเงินค่าติดตั้งประปาใหม่ตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขตหนองจอก มีนบุรี ที่เพิ่งมีการวางท่อจ่ายน้ำขยายเขตบริการ โดยอ้างว่าจะสามารถดำเนินการติดตั้งประปาใหม่ได้สะดวกและรวดเร็วกว่าไปดำเนินการด้วยตนเอง ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีน้ำประปาใช้ อันเนื่องมาจากมาตรวัดน้ำถูกขโมย ตลอดจนการถูกแอบอ้างหลอกเรียกเก็บ เงินค่าติดตั้งประปาใหม่ จึงขอฝากย้ำเตือนให้ประชาชนทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของราชการ รวมทั้งหากพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่ โทร. 191 หรือศูนย์บริการประชาชน 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125