ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. จุดประกายความคิดเด็กรุ่นใหม่ นำทัศนศึกษา โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

วันที่ 18 มิ.ย. 2555

          วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) ได้นำคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 70 คน จากโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน และโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และนำไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ ในหัวข้อ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” ซึ่งบรรยากาศโดยรวม น้องๆ มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และให้ความสนใจในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำ ก่อนเดินทางกลับ ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวขอบคุณพี่ๆ จาก กปน. ที่จัดกิจกรรมดีๆ ทำให้รู้จักคุณค่าและความสำคัญของน้ำ ซึ่งแต่ก่อนไม่คิดว่าน้ำแต่ละขวดจะมีขั้นตอนการผลิตมากมายขนาดนี้ หากไม่รู้จักประหยัดน้ำ ในอนาคตจะขาดแคลนน้ำและมนุษย์ก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ และจะนำไปประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนที่โรงเรียนทราบว่าน้ำมีคุณค่ามากเพียงใด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125