ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สำนักงานเขตหลักสี่ ปลื้ม ... ส่ง “หนังสือขอบคุณ”

วันที่ 18 มิ.ย. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) ได้รับหนังสือ "ขอบคุณ” พร้อมของที่ระลึกจากสำนักงานเขตหลักสี่ ในโอกาสที่ กปน. ให้ความอนุเคราะห์ในการติดตั้งแท่นน้ำดื่มไว้บริการประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคน้ำประปาที่สะอาดถูกหลักอนามัย และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำวัน ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแท่นน้ำดื่มบริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตหลักสี่ ตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ ประจำปี 2555

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125