ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมกับ VRH ติวเข้ม 1สาขา 1 โรงเรียน

วันที่ 18 มิ.ย. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) และ เจ้าหน้าที่ บริษัท วี.อาร์. -แฮนด์เดิ้ล จำกัด (VRH ) ร่วมกิจกรรม 1 สาขา 1โรงเรียน ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาวิชาการประปามาให้ความรู้ในหัวข้อ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” พร้อมทั้งมีการจัดฐานกิจกรรมให้ความรู้ อาทิ สาธิตขั้นตอนวิธีการอ่านน้ำ การสำรวจจุดท่อประปาแตก-รั่ว การซ่อมท่อประปาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจากรถกองงานและฐานกิจกรรมจากบริษัท VRH ที่นำรถประชาสัมพันธ์ (mobile) มาให้ความรู้ในการเลือกใช้ก๊อกน้ำให้ถูกประเภทการใช้งาน
          นอกจากนี้ ทีมงานฯ ยังได้เข้าพบ นายสมานศักดิ์ สุวรรณธาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกุ่ม และนางสุพินยา สร้อยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการ เกณฑ์การประกวด รวมทั้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ำ รวมไปถึงแนะนำวิธีการบันทึกตัวเลขในมาตรวัดน้ำเพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125