ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ห่วงใย ใส่ใจผู้ใช้น้ำ ซ่อมท่อรวดเร็วลดน้ำสูญเสีย

วันที่ 18 มิ.ย. 2555

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เกิดท่อ AC ขนาด 300 ม.ม. แตกบริเวณหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ทำให้น้ำบริเวณดังกล่าวไหลอ่อน ส่งผลให้น้ำใช้ในโรงพยาบาลฯ ไม่เพียงพอ ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) จึงได้เร่งดำเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน นอกจากนี้ยังได้นำรถบรรทุกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ซึ่ง น.พ. ธวัชชัย วานิชกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น พร้อมผู้บริหาร รู้สึกประทับใจและได้กล่าวขอบคุณ กปน. ที่ให้บริการซ่อมท่อประปาอย่างรวดเร็วและให้การสำรองน้ำในระหว่างการซ่อมท่อจนการซ่อมแล้วเสร็จ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125