ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. จับมือ สพบ. ส่งแพทย์ตรวจฟรีที่วัดพระศรีฯ

วันที่ 18 มิ.ย. 2555

         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ อาคารโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาบางเขน ร่วมกับ ร.อ.จักรวุธ สีแพนบาล นายแพทย์ด้านอายุรกรรมและพยาบาล จากสถานพยาบาล กปน. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นพร้อมจ่ายยา ให้แก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และเจ้าหน้าที่ของวัด เพื่อตอบแทนพระคุณวัดพระศรีมหาธาตุฯ และท่านเจ้าอาวาสพระธรรมเจติยาจารย์ ที่ได้ให้สาขาฯ เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างเป็นสำนักงาน ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา และเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125