ค้นหา
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา >> หลักสูตรประปาสัญจร
วิธีการสมัครและชำระเงิน


 
 วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
  • ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่  
  • Fax ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนมาที่ หมายเลข 0-2500-2567
  • สำหรับท่านที่ส่งทางไปรษณีย์ สามารถส่งตามที่อยู่ ดังนี้
กองวิชาการประปา ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง
เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อยืนการเข้าร่วมฝึกอบรมอีกครั้ง
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมจากที่
หมายเลข 0-2500-2514 , 0-2504-0123 ต่อ 2514 , 1006
หรือ E-mail MWA.academic@gmail.com
 การสมัครและชำระเงิน
     การชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
  • โอนผ่านทางธนาคารกรุงไทย โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยการประปานครหลวง รหัส 08 ชื่อบัญชี การประปานครหลวง หมายเลขบัญชี 080-0-03977-7 (กรุณาส่ง fax สำเนาการโอนเงินมาที่ ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง หมายเลข 0-2500-2567) และเขียนระบุชื่อผู้เข้าอบรมพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ชื่อหลักสูตร และระยะเวลาจัดหลักสูตรให้ชัดเจน
  • ชำระเงินสด สามารถชำระโดยตรงได้ที่ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง โดยชำระในวันลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม และกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าหากประสงค์จะชำระเงินสดในวันดังกล่าวด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125