ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ประชาสัมพันธ์ประชาชนบริเวณถนน 340 หลังวางท่อใหม่ เชิญชวนเป็นผู้ใช้น้ำประปา

วันที่ 14 มิ.ย. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ช่วงจากคลองลากฆ้อน ถึง คลองขุนศรี ซึ่งมีการวางท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. ความยาว 11 กิโลเมตร ทั้ง 2 ฝั่งถนนแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายน้ำให้กับประชาชน โดยพื้นที่ดังกล่าวคลอบคลุม 4 อบต. ด้วยกัน ได้แก่ อบต.ไทรน้อย, อบต.ไทรใหญ่, อบต.ราษฎร์นิยม และ อบต.ขุนศรี พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว มาเป็นผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวง โดยผลจากการสำรวจพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่ดินเปล่า ที่รกร้าง ส่วนสถานที่ที่น่าจะมีการใช้น้ำประปา ได้แก่ โรงงาน มีประมาณ 10 แห่ง ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง ร้านค้า/บริษัท 5 แห่ง ส่วนบ้านพักอาศัย มีโครงการบ้านจัดสรร 1 โครงการ นอกนั้นเป็นบ้านพักปลูกเองห่างกัน ส่วนใหญ่อยู่ลึกเข้าไปด้านในจากริมถนนซึ่งเป็นแนวเส้นท่อ
          หลังการสำรวจแนะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ พบว่า ประชาชาชนส่วนใหญ่ในบริเวณดังกล่าวยังใช้น้ำบาดาลในการอุปโภคบริโภค บ้างก็อ้างว่าราคาค่าน้ำประปาต่อหน่วยสูงกว่าน้ำบาดาล ที่ขาย 4 บาท/ลบม. รวมทั้งผู้ใช้น้ำที่เป็นบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ไกลจากแนวเส้นท่อ ทำให้ไม่สามารถติดตั้งในราคา Flat Rate ได้ ต้องเดินท่อเพิ่มทำให้ราคาในการติดตั้งสูง ซึ่งทางสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง ได้ให้คำแนะนำถึงการช่วยเหลือของ กปน. ในการติดตั้ง เช่น ช่วยออกค่าท่อให้หลังละ 1 หมื่นบาท รวมทั้งคุณภาพของน้ำประปาที่ผู้ใช้น้ำจะได้รับ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้มาเป็นผู้ใช้น้ำของ กปน. ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125