ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
คืบหน้าระบบอ่านมาตรวัดน้ำอัตโนมัติจากเกาหลี นำร่องสำรวจพื้นที่เขตดุสิต

วันที่ 12 มิ.ย. 2555

          ตามที่ผู้แทนจาก Winlong International Co.,Ltd พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร HITEC Communication & Information Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและวางระบบ AMI (Advanced Metering Infrastructure) ให้กับการประปาในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้เข้าพบผู้บริหารการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อนำเสนอข้อมูลระบบ AMI ซึ่งเป็นการออกแบบและติดตั้งมาตรวัดน้ำชนิด Digital Electricity Meter หรือมาตรวัดน้ำอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา Mr.Soon-Younh Kwon พร้อมคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลี ได้เดินหน้าหารือร่วมกับ กปน.อีกครั้ง ในการขอความร่วมมือใช้พื้นที่ของสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี เป็นพื้นที่นำร่องในการทดลองติดตั้งระบบดังกล่าว โดยทางสาขาได้แบ่งพื้นที่ทดลองและนำคณะผู้แทนสำรวจพื้นที่ โซน 5 เขตดุสิต เป็นมาตรขนาดตั้งแต่ ½ นิ้ว – 4 นิ้ว จำนวน 8 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งานเร็วๆ นี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125