ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
บรรลุเป้า!!! กปน. ติดตั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบสาขาประชาชื่น

วันที่ 11 มิ.ย. 2555

          ตามโครงการ "น้ำประปาดื่มได้” ประจำปี 2555 การประปานครหลวง (กปน.) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น กปน. ได้ดำเนินการติดตั้งแท่นน้ำดื่มให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ โดยปีนี้ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น กปน. สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ด้วยการติดตั้งแท่นน้ำดื่ม 10 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสองห้อง ศูนย์เยาวชนดอนเมือง สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน โรงเรียนวัดดอนเมือง สำนักงานเขตหลักสี่ ศูนย์เยาวชนจตุจักร วัดเสมียนนารี วัดสร้อยทอง โรงเรียนวัด-ประดู่ และ โรงเรียนวัดทองสุทธาราม (ชั้นประถม) ทั้งนี้ กปน. ได้ส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำให้กับหน่วยงานดังกล่าวแล้ว พบว่าคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กปน. ทั้ง 10 แห่ง ซึ่ง กปน. จะกำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรรับรอง "น้ำประปาดื่มได้” ให้ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125