ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมเปิดโครงการ ‘คืนคนดีสู่ชุมชน’

วันที่ 11 มิ.ย. 2555

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา พนักงานการประปานครหลวง (กปน.) เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการติดตามช่วยเหลือและคืนคนดีสู่ชุมชนโดยชุมชน” ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติเขตมีนบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการติดตามช่วยเหลือและคืนคนดีสู่ชุมชน ซึ่ง กปน. ได้มอบน้ำดื่มบรรจุถ้วย จำนวน 200 ถ้วย เพื่อบริการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ นางรจนา บุญญะฐี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ได้ขอบคุณ กปน. ที่เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีมาตลอด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125