ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ผวก. ดูงานปรับปรุงท่อแบบใหม่ ด้วยวิธี Soft Relining

วันที่ 11 มิ.ย. 2555

         เมื่อเร็วๆ นี้ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยผู้บริหาร กปน. เดินทางไปดูงานปรับปรุงท่อแบบใหม่ด้วยวิธี "Soft Relining” ณ บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ซึ่งวิธีนี้เป็นการสอดท่อใหม่ในเส้นท่อเดิมอีก 1 ช่วง ความยาวประมาณ 40 เมตร จากบ่อบริเวณสวนหย่อมเกาะกลางเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ลอดถนนราชดำเนิน ไปยังบ่อบริเวณสวนหย่อมช้างสามเศียร ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่สามารถขุดหรือก่อสร้างวางท่อเส้นใหม่ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่การจราจรคับคั่งตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นบริเวณพื้นที่อนุรักษ์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดย กปน.ได้ว่าจ้าง บจก. CIPP เป็นผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงท่อขนาด 400 มม. CI ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 40 ปี และไม่มีข้อมูล As-built Drawing ขั้นตอนการดำเนินการจะทำการสร้างบ่อชั่วคราวขนาด 2x2 เมตร จำนวน 6 บ่อ แล้วนำกล้อง CCTV เข้าไปตรวจสอบสภาพในเส้นท่อเพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง สภาพท่อ รวมถึงตำแหน่งท่อโค้งท่อแยกต่างๆ ที่ไม่มีข้อมูล และทำความสะอาดขจัดตะกรันภายในท่อด้วยปืนน้ำแรงดันสูง จากนั้นดำเนินการสอดท่อใหม่เข้าไปในเส้นท่อเดิมและใช้ความร้อนบ่มให้ท่อแข็งตัวตามมาตรฐาน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการในช่วงถนนราชินี ผ่านบริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าเรียบร้อยแล้วช่วงหนึ่ง ทั้งนี้ แผนงานวางท่อแบบ Soft Relining จะเริ่มจากถนนราชินี ถึงถนนจักรพงษ์ (บางลำพู) ความยาวประมาณ 600 เมตร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม นี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125