ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมโครงการสนับสนุนกีฬา

วันที่ 6 มิ.ย. 2555

         เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าว และมี นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า เป็นโครงการเดิมจากปี 2548 ชื่อ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ ได้ขยายความร่วมมือไปยังองค์การต่างๆ ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้มีภาครัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมแล้ว 14 แห่ง อาทิ การประปานครหลวง (กปน.) บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บ.ทีโอที จำกัด(มหาชน) ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.ออมสิน ฯลฯ ในการนี้ นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เป็นผู้แทนการประปานครหลวง (กปน.) เข้าร่วมงานด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125