ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. นำนักเรียนทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์ประปาไทย”

วันที่ 5 มิ.ย. 2555

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) นำนักเรียนจากโรงเรียนฉิมพลี และโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ซึ่งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประหยัดน้ำ (1 สาขา 1 โรงเรียน) หัวข้อ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” เข้าทัศนศึกษา "พิพิธภัณฑ์ประปาไทย” ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน ซึ่งพี่ๆ ทีมงานได้จัดวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล และนำชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการประปา ตลอดจนกระบวนการผลิตน้ำทั้งในอดีตและปัจจุบัน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125