ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมลงนามใน MOU กับการประปาแห่งกรุงโซล

วันที่ 31 พ.ค. 2555

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง และ Mr. Choi Dong-yon, Assistant Mayor of Waterworks Office Government ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กปน. กับ The Office of Waterworks Seoul Metropolitan Government เพื่อเกิดความร่วมมือ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125