ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
คืบหน้า กปน. จับมือ อบจ.สมุทรปราการ โครงการขยายเขตฯ ระยะที่ 1

วันที่ 31 พ.ค. 2555

          เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการขยายเขตบริการประปาให้เต็มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 โดย นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้รับมอบเงินสนับสนุนโครงการขยายเขตฯ จาก นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายก อบจ. สมุทรปราการ เป็นงบประมาณ 173 ล้านบาท จากการร่วมมือกันของทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการได้มีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค ทดแทนแหล่งน้ำธรรมชาติที่นับวันจะขาดแคลนลง
          ทั้งนี้ นายเจริญ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าที่ กปน. และ อบจ. สมุทรปราการได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา โดยมีการพิจารณาเส้นทาง ระยะที่ 1 คือ ดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำจำนวน 88 เส้นทาง ระยะทาง 141 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 346 ล้านบาท (ทั้ง 2 หน่วยงานออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละกึ่งหนึ่ง 173 ล้านบาท) สามารถให้บริการประชาชนได้ 3,654 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางเสาธง ซึ่งประกอบด้วย 21 อบต. และ 7 เทศบาล อาทิ อบต.แพรกษาใหม่ อบต.บ้านระกาศ อบต.ศีรษะจรเข้น้อย อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อบต.บางยอ อบต.บางกระสอบ เทศบาลตำบลบางบ่อ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลตำบลแพรกษา เทศบาลตำบลคลองสวน เป็นต้น
           ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว โดย กปน. จะเร่งดำเนินการวางท่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ภายในปี 2556 นอกจากนี้ ยังมีโครงการในระยะต่อไป ได้แก่ การวางท่อจ่ายน้ำ จำนวน 184 เส้นทาง ระยะทาง 300 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้งบประมาณ 940 ล้านบาท รองรับการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีก 5,140 ครัวเรือน เพื่อให้พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125