ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
4 อบต.นนทบุรี มีเฮ น้ำประปามาแล้ว !!

วันที่ 29 พ.ค. 2555
 
         นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ดำเนินนโยบายขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กปน. ได้ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. ในพื้นที่ จ.นนทบุรี ทั้งหมด 2 เส้นทาง ด้วยงบประมาณ 27.6 ล้านบาท ซึ่งพื้นที่ขยายเขตวางท่อประปาดังกล่าวครอบคุลมพื้นที่ 4 อบต. ได้แก่ ไทรน้อย ไทรใหญ่ ลาดนิยม และขุนศรี โดย เส้นทางที่ 1 ได้วางท่อริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (กาญจนาภิเษก-สุพรรณบุรี) ช่วงตั้งแต่คลองลากฆ้อน ถึงคลองขุนศรี
(ทั้งสองฝั่ง) ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ปัจจุบันแล้วเสร็จ 11 กิโลเมตร และได้เปิดจ่ายน้ำเป็นที่เรียบร้อย ส่วนพื้นที่ที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมจ่ายน้ำให้ประชาชนภายในเดือนกรกฎาคม 2555 นี้ สำหรับ เส้นทางที่ 2 ได้วางท่อริมถนนทางหลวงหมายเลข 346 (แยกนพวงศ์-บางเลน) ความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยทั้ง 2 เส้นทางสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำรายใหม่ ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ซึ่งเดิมใช้น้ำบาดาลและน้ำคลองในการอุปโภคบริโภค ได้หันมาใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด สามารถดื่มได้ทดแทน ทั้งนี้ กปน. มีส่วนลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัยที่ขอติดตั้งมาตรขนาด 1/2 นิ้ว ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 เพื่อตอบสนองนโยบาย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย
          ในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของประชาชน สามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นขอติดตั้งประปาใหม่ได้ที่ ส่วนบริการการใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง โทร. 0 2924 2165 หรือ 0 2571 3982-7 ต่อ 3102 หรือ โทร. 1125 ศูนย์บริการประชาชน
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125