ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
บอร์ด กปน. ตรวจเยี่ยมแนวป้องกันน้ำท่วม งบ 569 ล้าน

วันที่ 29 พ.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆนี้ นายวัชร บุญชูเศรษฐ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) นำทีมคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร กปน. ตรวจเยี่ยมแนวป้องกันน้ำท่วมที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล ไซฟ่อนบางหลวง และไซฟ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งสถานีสูบน้ำดิบสำแล เป็นจุดแรกที่ กปน. ได้นำเข้าน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยามายังคลองประปา และเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำเป็นลำดับต่อไป ดังนั้น กปน. จึงจำเป็นต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในเรื่องของการป้องกันสถานีสูบน้ำดิบ คลองประปา และโรงงานผลิตน้ำ เพื่อไม่ให้วิกฤตการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา
          ในการนี้ นายวัชร และคณะฯ ได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อสถานีสูบน้ำดิบสำแลและคลองประปาฝั่งตะวันออก การติดตามข้อมูลปริมาณน้ำ สถานการณ์และการแก้ไขหลังเกิดวิกฤติ ตลอดจนนำเสนอแผนป้องกันน้ำท่วมคลองประปา โดยมี แผนป้องกันน้ำท่วมฉุกเฉิน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 60% ภายใต้งบประมาณ 51.6 ล้านบาท ในการเสริมแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมโดยรอบสถานีสูบน้ำดิบ โรงงานผลิตน้ำ และตลอดแนวคลองประปาในความรับผิดชอบของ กปน. ทั้ง 2 ฝั่ง โดย ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่สถานีสูบน้ำดิบสำแล ถึงไซฟ่อนรังสิต ระยะทางประมาณ 14.3 กิโลเมตร และ ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ขึ้นไปทางสถานีสูบน้ำดิบบางเลน เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร ทั้งนี้ แนวคันดินที่จัดทำขึ้น จะมีความสูงไม่น้อยกว่าระดับน้ำท่วมในปี 2554 อีกทั้งยังจะเสริมความคงทนแข็งแรง ที่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนจะจัดทำคันคลองประปาถาวรต่อไป ซึ่งแผนดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้
            สำหรับ แผนระยะเร่งด่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง กปน. ได้ตั้งงบประมาณจำนวน 517 ล้านบาท เพื่อทำการเสริมถนน คันดิน และแนวเสริมโครงสร้างเบา (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รวมทั้งเขื่อนคอนกรีตริมคลองประปาบางส่วน รวมถึงแนวคันกั้นน้ำบริเวณโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบจ่ายน้ำทุกแห่ง พร้อมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ โดยคณะกรรมการได้รับทราบและฝากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมและมุ่งเน้นประสิทธิภาพ รองรับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125