ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ผู้บริหาร การประปานครหลวง เข้าเยี่ยมเพื่อประสานสัมพันธ์สถานทูตลาว

วันที่ 25 พ.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารของการประปานครหลวง (กปน.) เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านวันทอง บุตรทะสะวง อัคราชทูต (Minister Counselor) ณ สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ และได้มีการสนทนาในเรื่องต่างๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศไทยและลาว ให้ความช่วยเหลือด้านประปาแก่การประปาเวียงจันทร์ การประปาหลวงพระบาง ฯลฯ นอกจากนั้น ทีมงาน กปน. ได้ให้ความช่วยเหลือตรวจสอบระบบประปาและระบบน้ำบ่อเลี้ยงปลาภายในสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตเองก็มีความสนใจให้ดำเนินการตรวจสอบล้างถังพักน้ำและดูแลระบบประปาภายในสถานทูตอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125