ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. เข้าร่วม โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 25 พ.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน ตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ณ วัดสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยทีมงาน กปน. ได้จัดให้คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำประปา ประชาสัมพันธ์โครงการน้ำประปาดื่มได้ และบริการรับคำร้องการให้บริการของ กปน. โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายสุรชัย อังเกิดโชค เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ รับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ แจกเครื่องอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนผู้ขาดแคลนอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125