ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง คิดไกล ดึง VRH เข้าร่วม 1 สาขา 1 โรงเรียน

วันที่ 24 พ.ค. 2555

          หลังจากที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้ส่งทีมช่างเข้าสำรวจและปรับปรุงระบบท่อภายใน รวมถึงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำให้กับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์และราชวินิตบางเขนแล้ว ในวันจัดกิจกรรม 1 สาขา 1 โรงเรียน ได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิ้ล จำกัด (VRH) ผู้ผลิตอุปกรณ์ประปา และลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ กปน. ในการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เข้าเสริมทัพทีมงาน โดยการนำรถ MOBILE เคลื่อนที่ของบริษัทฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรม ซึ่งการดึง VRH เข้าร่วม ในครั้งนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งของโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน และการทำ MOU กับ กปน.ที่ต้องการให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการใช้อุปกรณ์ประปาที่มีคุณภาพดี ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในอีกทางหนึ่ง ตามนโยบาย "ประปาเพื่อประชาชน”

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125