ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง สานสัมพันธ์อันดีกับห้างใหญ่กลางกรุง “Terminal 21”

วันที่ 24 พ.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) เข้าพบ นายพรชัย พลังสุริยะ Department Manager Building Management และ ทีมผู้บริหารศูนย์การค้า Terminal 21 ถ.สุขุมวิท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในฐานะผู้ใช้น้ำรายใหม่ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำ ระบบท่อภายใน แผนสำรองน้ำกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ ซึ่งทีมผู้บริหาร Terminal 21 มีความประทับใจในการบริการของ กปน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยไม่ระงับการใช้น้ำ ในช่วงวิกฤตน้ำท่วมใปีที่ผ่านมา และพึงพอใจในการบริการเชิงรุกของ กปน. โดยให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นผู้ใช้น้ำในโครงการ Best Care Service และโครงการ "น้ำประปาดื่มได้” ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำประปา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125