ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
นำร่องโครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในพื้นที่มีนบุรี

วันที่ 24 พ.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) ได้เข้าหารือกับ นางอุมาภรณ์ จัตุนวรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน การเคหะแห่งชาติ เรื่องโครงการติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญสาธารณะ บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) โดยท่านผู้ว่าการฯ นายเจริญ ภัสระ ได้มอบหมายให้ สำนักงานประปาสาขามีนบุรีเป็นสาขานำร่อง ในการดำเนินโครงการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำดื่มสะอาด ราคาประหยัด อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขวดพลาสติกอีกด้วย ซึ่งทางการเคหะแห่งชาติยินดีให้การสนับสนุน เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และเห็นควรดำเนินการโครงการในรูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรับผิดชอบต่อสังคม (synergy)

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125