ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมยินดีกรมธนารักษ์ ครบ 79 ปี

วันที่ 24 พ.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ นางผานิต ศุภกิจวิเลขการ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิพิฐ อริยวงศ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 79 ปี ก้าวสู่ปีที่ 80 พร้อมเปิดมูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125