ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง พร้อมให้การดูแลคุณภาพน้ำ ร.พ.ศิริราช อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 22 พ.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานการประปานครหลวง (กปน.) เข้าพบ นายปราศรัย ยะบุญวัน หัวหน้าหน่วยประปาของ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้คำปรึกษาถึงวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิริราช ใช้น้ำจาก 2 แหล่ง คือ น้ำประปาที่ส่งจาก กปน. และน้ำที่ผลิตขึ้นใช้เองจากโรงผลิตน้ำของโรงพยาบาลศิริราช แต่ในช่วงเวลานี้ น้ำที่ผลิตภายในโรงพยาบาล ประสบปัญหาคลอรีนต่ำกว่ามาตรฐาน เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค และพบสารฟลูโอไรด์สูงกว่ามาตรฐาน สาเหตุอาจเกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้โรงพยาบาลต้องหยุดการผลิตน้ำไว้ชั่วคราว และกลับมาใช้น้ำประปาของ กปน. ทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ทีมงานจึงได้ทำความสะอาดระบบท่อหน้ามาตร ตรวจสอบแรงดันน้ำ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบท่อให้อยู่ในเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125