ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ขานรับนโยบาย มท. ช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน

วันที่ 21 พ.ค. 2555

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. ได้รับมอบนโยบายจาก นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) และนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ให้ กปน. ดำเนินโครงการดังนี้
 
ผ่อนชำระค่าน้ำช่วงเปิดเทอม
          กปน. ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย โดยให้สามารถผ่อนชำระค่าน้ำประปาได้ ในรอบบิลเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน 2555 เดือนใดเดือนหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 3 เดือน ทั้งนี้สามารถยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้าน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
          ขั้นตอน ผู้ใช้น้ำสามารถแสดงความจำนงโดยนำบัตรประชาชนและใบแจ้งค่าน้ำประปายื่นที่ได้ส่วนจัดเก็บและรับเงินที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อทำหนังสือสัญญาผ่อนชำระค่าน้ำ
 
ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% 
          กปน. จัดโปรโมชั่นพิเศษให้ส่วนลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10 %
          หลักเกณฑ์ เฉพาะมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว ที่ใช้กับบ้านพักอาศัยโดยทั่วไป จากราคา 5,000 บาท เหลือ 4,500 บาท (ไม่รวมเงินประกันการใช้น้ำ 400 บาท) ในระยะวางท่อเข้ามาตรวัดน้ำไม่เกิน 20 เมตร โดยผู้ยื่นเรื่องจะต้องเป็นผู้ครอบครองสถานที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียน และมิใช่ผู้ใช้น้ำเดิมที่ยกเลิกการใช้น้ำ หรือถูกงดจ่ายน้ำ อีกทั้งไม่ได้ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์
          ขั้นตอน สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอติดตั้งประปาใหม่ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-30 กันยายน 2555 · บริการขอติดตั้งประปาใหม่ลด 10% ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
          หลักเกณฑ์ เดียวกัน
          ขั้นตอน สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในอินเตอร์เน็ตของ กปน. ได้ที่ www.mwa.co.th แล้วคลิกเข้าไปที่ ขอติดตั้งประปาใหม่ ซึ่ง กปน. จะตรวจสอบสิทธิผู้ที่ขอรับบริการติดตั้งประปาใหม่ และแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบค่าใช้จ่ายผ่านทาง SMS หลังจากนั้นผู้ขอใช้น้ำสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ
          1. ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยการชำระเงินโอนผ่านบัญชี เดบิตออนไลน์ ของ 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทย
          2. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการ พิมพ์ใบแจ้งราคาที่มี Barcode แล้วนำไปชำระที่ธนาคาร ด้วยเงินสดเต็มจำนวน ตามที่ระบุในใบแจ้งราคา ได้ที่ธนาคารธนชาติ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร
          โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2555 สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 16 แห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
น้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า”
           ปัจจุบัน กปน. ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดจำหน่ายขนาด 600 ซีซี. ในราคาโหลละ 45 บาท หรือ 3.75 บาทต่อขวด ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการน้ำดื่มบรรจุขวดเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การประปานครหลวงต้องขยายกำลังการผลิต และเพิ่มขนาดผลิตภัณฑ์อีก 3 ขนาด คือ 350, 500 และ 1,500 ซีซี. ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงปลายปี 2555
 
ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ
          โครงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ ซึ่งเป็นโครงการคืนกำไรกลับสู่ประชาชน โดยช่วยลดค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยตามชุมชน อพาร์ตเม้นท์ คอนโดมิเนียม ที่มีคนอยู่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้สามารถบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดมีคุณภาพและได้มาตรฐานในราคาถูก เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนที่อาศัยในชุมชนดังกล่าว ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนหนึ่งของ กปน.
          โดยจะดำเนินการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในชุมชนดังกล่าว ภายในปี 2555 จำนวน 100 ตู้ ซึ่งระยะแรก จะเป็นโครงการนำร่องโดยติดตั้งตู้น้ำดื่มฯ ในพื้นที่ของสำนักงานสาขาบางบัวทอง และสำนักงานประปาสาขามีนบุรี จำนวน 20 ตู้ ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555 และอีก 80 ตู้ จะติดตั้งให้ครอบคลุมในพื้นที่ ฝั่งธนบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ภายในปี 2555
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125