ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง แจ้งปิดการจราจร บริเวณปากซอยพร้อมศรี 1 ถ.สุขุมวิท39 (พร้อมพงษ์)

วันที่ 18 พ.ค. 2555

          ในคืนวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่ เวลา 21.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ โดยจะก่อสร้างวางท่อประปาข้ามแยกซอยพร้อมศรี 1 ถ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) เพื่อให้ การดำเนินการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องปิดการจราจร บริเวณปากซอยพร้อมศรี 1 ถ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ในวันเวลาข้างต้น จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125