ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง เห็นใจให้ผ่อนค่าน้ำช่วงเปิดเทอม

วันที่ 17 พ.ค. 2555

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมากว่า 13 ปีแล้วที่ กปน. ยังไม่มีการปรับอัตราค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่มีต้นทุนการผลิตน้ำที่สูงขึ้น ก็ได้พยายามลดค่าใช้จ่าย เพื่อคงราคาค่าน้ำไว้ และในสภาวะเศรษฐกิจที่ข้าวของขึ้นราคา ทำให้ประชาชนมีค่าครองชีพสูงขึ้น ขณะที่บางคนมีรายได้ไม่เพียงพอ ด้วยความห่วงใยของนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ได้มอบนโยบายให้ กปน. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยการจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ส่วนลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และในช่วงนี้เป็นช่วงเปิดภาคเรียน หลายครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น กปน. จึงได้พิจารณาให้ผู้ใช้น้ำสามารถผ่อนชำระค่าน้ำได้ สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัยเท่านั้น โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 16 แห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125