ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ขานรับนโยบาย มท.2 หนุนน้ำดื่มปาป้าขวดละ 3.75 บ.

วันที่ 16 พ.ค. 2555

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์สินค้าอุปโภค บริโภคที่มีราคาสูงในขณะนี้ กปน.ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยรับนโยบายจากนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ในฐานะผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของ กปน. ให้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูงในปัจจุบัน ซึ่งนอกจาก กปน. จะผลิตน้ำประปาที่สะอาดได้คุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก และส่งตรงถึงผู้ใช้น้ำทุกครัวเรือน โดยตรึงราคาค่าน้ำประปาที่ไม่ได้ขึ้นราคามากว่า 13 ปีแล้ว กปน.ยังได้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า” ขนาด 600 ซี.ซี. จำหน่ายเพียงโหลละ 45 บาท หรือ 3.75 บาทต่อขวดเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้น้ำสามารถหาซื้อได้ที่สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้าน และที่สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการประชาชน โทร.1125
          นายเจริญ กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ กปน. อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตามชุมชน อพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียมที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก ตามนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำดื่ม ราคาถูก ช่วยลดภาระค่าครองชีพและลดมลภาวะโลกร้อนจากการลดปริมาณขยะขวดพลาสติกอีกด้วย
          และในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. กปน. ได้ร่วมกับองค์การตลาดนำข้าวสารและเครื่องอุปโภค บริโภค ผักสด จากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จ.สุรินทร์มาจำหน่ายในราคาถูก ภายในสำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และผู้สนใจสามารถเข้ามาซื้อสินค้าได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125