ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง พร้อมรับมือภัยแล้ง วอนคนกรุงใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 4 พ.ค. 2555

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ช่วงหน้าร้อนปีนี้ หลายจังหวัดของประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้ง โดยข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ในเขื่อนภูมิพล มีจำนวน 2,927 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 22 % ของความจุในอ่าง เขื่อนสิริกิติ์ มีจำนวน 2,067 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 22 % เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีจำนวน 184 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 23 % เขื่อนศรีนครินทร์ มีจำนวน 2,796 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 16 % และเขื่อนวชิราลงกรณ์ มีจำนวน 1,441 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 16 % อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้จัดสรรน้ำดิบเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับ กปน. ในปริมาณที่เพียงพอ แต่ กปน. ก็มิได้นิ่งนอนใจ เตรียมแผนบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ จะเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปา โดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาน้ำกร่อย จากการรุกล้ำของน้ำเค็ม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่แล้งมาก ๆ กปน. จึงมีการเฝ้าระวังตรวจสอบความเค็มของน้ำดิบที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ณ จุดตรวจวัดต่าง ๆ ได้แก่ ท่าน้ำนนทบุรี, วัดสนามเหนือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ สถานีสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี พบว่า ระดับความเค็มต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด
          นายเจริญ กล่าวเสริมว่า ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งอากาศร้อนกว่าทุกปี โรงงานผลิตน้ำทุกแห่งของ กปน. ได้เพิ่มกำลังการผลิตเต็มกำลัง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของประชาชน อย่างไรก็ตาม แม้ในปีนี้จะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ แต่ กปน. ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำช่วยกันประหยัดน้ำ อย่าใช้น้ำฟุ่มเฟือย เนื่องจากปริมาณน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาจะมีผลต่อการใช้น้ำของภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะภาคการเกษตร ดังนั้น ทุกคนจึงควรช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เราทุกคนไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125