ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน. ฟื้นฟูคุณภาพน้ำก่อนผลิตประชาชนมั่นใจได้ น้ำประปาสะอาดได้มาตรฐาน WHO

วันที่ 19 ม.ค. 2553
 
กปน. เผย ปัญหาน้ำด้อยคุณภาพเจ้าพระยาเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี หากค่าออกซิเจนละลายในน้ำ( DO) ต่ำกว่า 2.0 ก็จะแก้ปัญหาโดยเดินเครื่องเติมอากาศเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำ พร้อมเตรียมสารเคมีไว้ใช้ในระบบผลิตอย่างพอเพียง ขอประชาชนมั่นใจ กปน. สามารถผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพดีดื่มได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)
 
นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.)เปิดเผยว่า จากข่าวที่กรมชลประทานแจ้งว่าพบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้อยคุณภาพลงในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขณะนี้น้ำด้อยคุณภาพได้ไหลลงมาถึงจุดรับน้ำดิบของ กปน. บริเวณ จ.ปทุมธานี แล้วนั้น กปน. มิได้นิ่งนอนใจ ได้ออกตรวจสอบพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ต่ำกว่า 2.0 ที่หน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแล จึงได้ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักลงมาเจือจางแล้วตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา
 
นายวิสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า กปน. ได้มีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด และได้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยเดินเครื่องเติมอากาศที่ติดตั้งไว้บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล รวม 12 เครื่อง และบริเวณท่อลอดคลองรังสิตอีก 4 เครื่อง (กปน. จะเดินเครื่องเติมอากาศเมื่อค่า DO ต่ำกว่า 2.0) กอปรกับรูปแบบคลองประปาที่เป็นระบบเปิด จึงช่วยปรับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นด้วยอีกทางหนึ่ง น้ำดิบมีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา แสงแดดและออกซิเจนที่ลอยอยู่ในอากาศจะมาสัมผัสกับผิวน้ำ ทำให้เกิดการเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำตามธรรมชาติ ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมสารเคมีสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำไว้ล่วงหน้าอย่างเพียงพอแล้ว จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า น้ำประปาของ กปน. ยังคงคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมส่งตรงไปถึงผู้ใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกพื้นที่
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125