ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. เยี่ยมบ้านเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด

วันที่ 4 พ.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 คณะผู้บริหารและทีมงานจากการประปานครหลวง (กปน.) ได้เดินทางไปเลี้ยงเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา จำนวนกว่า 500 คน ณ สถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้บริจาคเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,600 บาท และน้ำดื่มปาป้า จำนวน 10 โหล ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทรให้กันและกัน โดยได้พูดคุย ป้อนข้าว และถ่ายรูปกับเด็กๆ ก่อนจากกันน้องบางคนก็เข้ามากอด ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่พวกเค้าโหยหาต้องการที่สุดอาจจะไม่ใช่ของเล่นราคาแพง เสื้อผ้าสวยงาม หรือขนมหวานสีสวยสดใส แต่อาจเป็นการดูแล การให้ความอบอุ่น และความรัก

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125