ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมยินดี 79 ปี กรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พ.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 79 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125