ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2555

วันที่ 3 พ.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา นายวิกรม สุวรรณชมภู ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2555” ในฐานะที่ กปน. เป็นองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2555 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ. แจ้งวัฒนะ ในการนี้ ดร. โชคชัย เดชอมรธัญ กรรมการ กปน. ได้ร่วมชมบูธ ของ กปน. ด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125