ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน.ร่วมกับ กทม. เตรียมความพร้อมเพิ่มแรงดันและทดสอบหัวดับเพลิงรับหน้าร้อน

วันที่ 3 พ.ค. 2555

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กปน. ได้ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง(ประปาหัวแดง) จำนวนมากกว่า 20,000 จุด โดยไม่เคยคิดค่าน้ำประปาที่ใช้ไป เพราะ กปน. ห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจประสบกับอัคคีภัย แต่เนื่องจากปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร(กทม.) มีพื้นที่ที่เป็นตรอกซอกซอยขนาดเล็ก มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นค่อนข้างมาก เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย มักประสบปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้ระงับเหตุ รวมทั้งรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้ กทม.จึงขอความร่วมมือการประปานครหลวงให้ดำเนินการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง โดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในพื้นที่ กทม. มาแล้วรวม 3 ครั้ง คือ ในปี 2541 2546 และ 2549 จำนวน 3,081 จุด และในปี 2554-2556 กทม. โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ได้ลงนาม MOU กับ กปน.เพื่อติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงตามโครงการชุมชนปลอดภัยของ กทม. เพิ่มอีก 2,000 จุด โดยทั้งสองฝ่ายออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งร่วมกัน
          ทั้งนี้ ในช่วงหน้าร้อนของทุกปี มักมีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กปน. จึงได้เพิ่มแรงดันน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการ และสามารถผันน้ำเข้าไปดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้ทดสอบหัวดับเพลิงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
          นอกจากนี้ กปน. ยังอนุญาตให้ กทม. ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวมทั้ง กปน. ได้จัดพิมพ์แผนที่ซึ่งแสดงจุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 60 ชุด มูลค่า 480,000 บาท สำหรับมอบให้ กทม. ใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาตำแหน่งจุดติดตั้งหัวดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และเพื่อบริการเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125